Doelstelling

De doelstelling van Stichting Mallemolens is het voorkomen van uitbreiding van windpark Battenoord met de windparken Blaakweg en Suyderlandt.

De Stichting is niet tegen windenergie en zal alternatieven aandragen, zoals N59 – Hellegatsdam.

Hier kunt u de statuten
vinden, waarin tevens de doelstelling is te lezen.
Advertenties