Aanpak

Bij de gemeente zijn de in de week voor 12 april 2017 een groot aantal zienswijzen over windlocatie Battenoord ingediend. De inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge zijn van mening dat er veel te veel windturbines rond de dorpen komen.

Hoe nu verder:

 • Alle zienswijzen worden op dit moment beoordeeld en in een nota van beantwoording wordt op alle zienswijzen een reactie gegeven;
 • Het college neemt vervolgens een besluit over:
  • De nota van beantwoording zienswijzen;
  • Het ter vaststelling aanbieden van het bestemmingsplan aan de gemeenteraad;
  • Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor de omgevingsvergunning.
 • Zodra het college over voorgaande een besluit heeft genomen worden alle stukken ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Op dat moment ontvangen alle indieners van een zienswijze daar bericht van. Bij die brief is de nota van beantwoording bijgevoegd. Zo weet iemand die een zienswijze heeft ingediend wat het college aan de gemeenteraad voor voorstel doet;
 • De stukken komen doorgaans een week voor de behandeling in de raadsvergadering op de gemeentelijke website te staan;
 • De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over:
  • Het bestemmingsplan inclusief de daarop gerichte zienswijzen;
  • Het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning en de daarop gerichte zienswijzen.
 • Het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De omgevingsvergunning wordt door het college verleend, het college kan dat echter alleen doen als de gemeenteraad die hiervoor genoemde verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.
 • Vervolgens staat tegen beide besluiten afzonderlijk beroep open. Dit wordt gepubliceerd in Groot Goeree-Overflakkee, Staatscourant, de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Tegen het bestemmingsplan direct beroep bij de Raad van State;
  • Tegen de omgevingsvergunning beroep bij de Rechtbank, daarna pas hoger beroep bij de Raad van State.
 • Indieners van een zienswijze ontvangen allen een brief over de hiervoor genoemde besluitvorming.

De planning is om de behandeling van deze aanvragen voor het zomerreces in de gemeenteraad te brengen, 1 juni, 15 juni of 6 juli 2017.

De beslissing voor de uitbreiding van windpark Battenoert gaat door onze 29 raadsleden worden genomen. Dit zijn ze allemaal:

www.goeree-overflakkee.nl/bestuur/samenstelling-gemeenteraad_43664/

Eerder al zijn in Oude-Tonge en omstreken handtekeningen ingezameld.

Dia1

Dat 69% van alle huishoudens in Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge zich duidelijk heeft uitgesproken TEGEN extra windmolens bleek voor de gemeenteraad onvoldoende reden om van de plannen af te zien; wel is bereikt dat er minder windmolens zullen komen. Dat is niet genoeg voor ons. We strijden verder.

Advertenties