Kom naar de raadsvergadering van 28 september a.s.

Beste inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge,
Aanstaande donderdag staat windpark Battenoord BESLUITVORMEND op de agenda van de raad. Als de meerderheid van de raad akkoord gaat met het voorstel van de wethouder, komen er minstens 52 grote en zeer grote windturbines rond Nieuwe- en Oude-Tonge, 2 tot 6 keer meer dan bij de meeste dorpen binnen onze gemeente, enkele dorpen krijgen helemaal geen windturbines in de nabijheid. Wij vinden dat er rond OT en NT te veel komen en onevenredig verdeeld. Wij vragen zes turbines minder.
Als u dit wilt voorkomen, kom dan a.s. donderdag naar de raadsvergadering, dit is de laatste kans om uw leefomgeving voor de komende 30 tot 40 jaar te beïnvloeden.

Ons mail adressen bestand is klein, vertel het daarom voort en zorg dat er publiek is bij de raadsvergadering.

Met vriendelijke groet,

Ies Hartog

Morgen in Eilanden Nieuws en Groot Goeree-Overflakkee deze pagina grote oproep aan:

1. Raadsleden
2. Inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge
Als ondersteuning om inwoners naar de raadsvergadering te halen.
Op voor pagina van EN
Volledige pagina in EN en GGOF
Dia1
Advertenties

Kijk de raadsvergadering terug

Voor wie wil zien hoe onze raadsleden oordelen (denken) over de windparken rond Oude- en Nieuwe-Tonge

Link naar raadsvergadering van 14 september:

Agenda punt 5: Inspreker P. de Lange namens Mallemolens
begintijd, 21:00
eindtijd, 31:35

Agenda punt 9: Windlocatie Battenoord
begintijd, 1:09:00
eindtijd, 3:13:50

Deze partijen hebben zich voor plaatsing bij OT en NT uitgesproken:
SGP
CU
CDA
VVD 2x

Deze partijen hebben zich tegen plaatsing uitgesproken:
VVD 1x
PvdA
VKGO
Fractie Maliepaard
EvV Van Alphen
Fractie Van der Meer

Met vriendelijke groet,

Mallemolens

‘We komen hier in een industriegebied te wonen’

OUDE-TONGE – Schrap de geplande windparken Blaakweg, Suyderlandt en Anna Wilhelminapolder. Zet de windmolens van het bestaande windpark Battenoord stil en ontmantel de boel. Beëindig direct de werkzaamheden aan windpark Krammer. Dat eisen bewoners van de Oudelandsedijk in Oude-Tonge, die vinden dat er sprake zal zijn van een forse overschrijding van het maximaal toelaatbare geluidsniveau voor woongenot als deze eisen niet worden ingewilligd.

Lees hier het hele artikel van de hand van Kees  van Rixoort op de site van Eilandennieuws

Oproep: kom naar de raadsvergadering op 14 september

OPROEP aan DE GEMEENTERAAD te luisteren naar de stem van de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge

DE leden van de GEMEENTERAAD zijn de volksvertegenwoordigers van de gemeente Goeree-Overflakkee. Zeg maar de Tweede Kamer, maar dan op het niveau van de gemeente. De gemeenteraad is het belangrijkste orgaan voor het vaststellen van plannen en andere zaken die er toe doen voor de bevolking van Goeree-Overflakkee. In de raadsvergadering van a.s. donderdag 14 september 2017 wordt een belangrijk besluit over de toekomstige leefbaarheid van de dorpskernen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge en het buitengebied ten zuiden van deze kernen genomen.

Wat staat er te gebeuren?

De gemeenteraad wordt gevraagd het bestemmingsplan aan te passen om de bouw van zes extra windturbines bij Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge mogelijk te maken. Dit tegen de zin van meer dan 2100 inwoners uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge die eerder hebben aangegeven tegen de plaatsing van extra windturbines te zijn. Niet omdat deze mensen tegen de bouw van windturbines zijn, … verre van dat, zij komen in opstand tegen het woud van windturbines wat rondom de dorpen verschijnt. Zij zijn terecht bang dat hun leef- en woonomgeving voor de komende 20 a 30 jaar wordt verpest.

Wiens belang wordt gediend?

Niet het belang van de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Het gaat hier om de belangen van energiebedrijven. Belangrijke speler in dit geheel is onder meer coöperatie Deltawind. Zij stellen het belang van de lokale bevolking voor ogen te hebben door hen te laten delen in de opbrengsten van de windturbines. Daar kunnen vraagtekens achter gezet worden. In een kortgeleden verschenen brief aan de leden komt de ware aard van Deltawind naar voren. De gemeenteraad wordt als het ware onder druk gezet het bestemmingsplan aan te passen. Doet de gemeenteraad dit niet, gaat Deltawind naar de provincie om alsnog de bedrijfsbelangen veilig te stellen. Hoezo ..belangen van inwoners!

GEMEENTERAAD, laat u niet van de wijs brengen!

U hebt de bevoegdheid bestemmingsplannen vast te stellen en niemand anders. U heeft een eigen verantwoordelijkheid en hoeft dus niet aan de leiband van het college, de provincie, aanvragers van vergunningen of wie dan ook te lopen. U staat voor de belangen van de bevolking van uw gemeente.

PROCEDURE

De gemeenteraad heeft pakweg vier jaar geleden een wijziging van de structuurvisie vastgesteld, tevens een procedure vastgesteld om aan de hand van concrete aanvragen de effecten te bekijken. Toen al is bepaald dat het mogelijk moet zijn de voorkeurslocaties op een andere wijze in te vullen of aan de hand van de concrete vergunningaanvragen anders te besluiten. Niets is minder waar dat u nu verplicht bent onverkort invulling te geven aan elke voorkeurlocatie. Uw eigen afspraken zouden zo tot een illusie worden en nog erger u onthoudt hiermee feitelijk de bevolking van Goeree-Overflakkee de toegezegde inspraak.

 

DRINGEND VERZOEK

Luister naar de stem van de bevolking van Goeree-Overflakkee. Neem de stem van uw achterban, uw kiezers serieus en kies niet voor de dreiging van ondernemingen die uit zijn op winstmaximalisatie ten gunste van hun leden/aandeelhouders.

U heeft de macht het tij te keren en de regie te houden op de leef- en woonomgeving van de dorpen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. De kiezers van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge rekenen op u.

 

OPROEP

Kom naar de raadsvergadering in het rondeel te Middelharnis a.s. donderdag 14 september om 19:30 uur

Open brief VKGO

Ook de eilandelijke, politieke partij VKGO (Vitale Kernen Goeree-Overflakkee) maakt zich grote zorgen over het enorme windmolenwoud dat op het oostelijk deel van het eiland verrijst. Deze week stuurden Binic Vreugde, Johan de Vos en Willy Heintjes, namens de fractie, een open brief naar Coöperatie Deltawind. Via deze link of onderstaand kunt u de brief lezen en uiteraard heeft de redactie van Koole Media Service, Coöperatie Deltawind om een reactie gevraagd. Lees onder de brief in het genoemde artikel de reactie van Deltawind.

Open brief VKGO aan Deltawind

Geacht bestuur van Coöperatie Deltawind,
(mevrouw A. Verhey voorzitter, de heer R. Heintjes lid/plv. voorzitter, de heer B van der Ent lid, mevrouw L. Struik-Gerris lid, de heer K. van Wuyckhuyse lid),

Het is u vast niet ontgaan dat het plaatsen van windmolens bij veel inwoners van ons eiland teleurstelling, boosheid en emoties oproept. Met name op het oostelijk gedeelte van het eiland.

Gezamenlijk met Zeeuwind ontwikkelt u aan de rand van ons eiland windpark De Krammer; 34 windmolens van grote hoogte en in de avond en nacht voorzien van knipperende verlichting. In de directe omgeving bent u voornemens ook park Battenoert uit te breiden met 9 windmolens, inmiddels bijgesteld naar 6 molens.

Windpark Piet de Wit wordt ook door u vervangen door ongeveer 9 windmolens van 150 meter, meer dan eens zo hoog dan de turbines die er nu staan. Weliswaar niet direct uw verantwoordelijkheid, wordt in de Anna Wilhelminapolder nog een 8-tal nieuwe windmolens geplaatst. Hierbij ook nog opgeteld de windmolens direct aan de andere zijde van het Volkerak, is er sprake van een windmolenwoud. Het oosten is nu al omringd met windmolens en dit wordt door uw handelen nog meer verdicht.

Vitale Kernen heeft begrip voor uw ambities, maar doen een dringend beroep op u om uw ambitie op genoemde locaties aan te passen. Vitale Kernen vraagt u in contact te treden met de gemeente Goeree-Overflakkee en grondeigenaren om de alternatieven te bespreken. Zoals u ongetwijfeld weet, heeft Vitale Kernen uitstekende alternatieven voor het plaatsen van windmolens en hebben niets te maken met ‘not in my back yard’.

Met vriendelijke groet,
Binic Vreugde, Johan de Vos, Willy Heintjes
Fractie Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

Reactie Deltawind

De redactie van Koole Media Service heeft Coöperatie Deltawind om een reactie gevraagd op de open brief van VKGO. Zie onderstaand.

Bedankt voor je e-mail.

Wij hebben deze brief van VKGO gisteren gehad. Wij staan open voor een gesprek met het VKGO. Het hele vraagstuk is te complex voor een briefwisseling.

Hoop je zo voldoende geïnformeerd te hebben.”