Inloopavond op 14 maart 2017

Beste allen,

Ondanks het dringend van ca. 2100 inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge om windpark Battenoert niet verder uit te breiden met windpark Blaakweg en Suyderlandt, heeft het college van B&W (SGP, CU, CDA en VVD) toch gemeend de plannen te moeten doorzetten. Op 14 maart a.s. organiseert de gemeente een inloopavond in restaurant De Grevelingen.

Zo wordt de omgeving van Oude- en Nieuwe-Tonge wel erg zwaar belast met meer dan 50 turbines, allen groter dan de bestaande vier van windpark Battenoert.

Op verzoek van de wethouder hebben wij, als “verontruste omwonenden” een aantal mogelijke alternatieven aangedragen, echter, zo vernemen wij via de krant, die zijn niet “panklaar”!

En nu de procedure:

De volgende stukken liggen ter inzage:

–       Eén ontwerp bestemmingsplan voor zowel Blaakweg als Suyderlandt;

–       Ontwerp omgevingsvergunning voor windpark Blaakweg;

–       Ontwerp omgevingsvergunning voor windpark Suyderlandt.

Gedurende de termijn van inzage (6 weken, 2 maart tot 12 april) kunnen zienswijzen ingediend worden op de afzonderlijke stukken. Hoewel ze gelijktijdig ter inzage gaan, zijn het wel drie afzonderlijke procedures. Let dus goed op dat je in de zienswijze benoemd op welke stukken je de zienswijze richt, dat mag 1 brief zijn die zich op alle drie richt. Na de termijn van inzage worden de stukken voorbereid voor besluitvorming door college en raad.

De omgevingsvergunningen worden verleend door het college, maar daar is wel een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad voor nodig. Het college mag de vergunning dus pas verlenen als de gemeenteraad deze ‘verklaring van geen bedenkingen’ heeft afgegeven. Dat zal na de termijn van inzage gebeuren. Tegen de verleende omgevingsvergunningen staat vervolgens (binnen 6 weken) beroep open bij de rechtbank. Na uitspraak van de rechtbank kan nog hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen deze vaststelling staat (ook binnen 6 weken) beroep open bij de Raad van State.

Wij, leden van dorpsraden en enige omwonenden, zullen enkele basis zienswijzen opstellen waarvan u gebruik kunt maken.

Ook onderzoeken we de mogelijkheid om op korte termijn juridische bijstand in te huren.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u ons per mail of persoonlijk benaderen

Namens verontruste omwonenden.

Dia1.jpg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s