Brief aan gemeenteraad

Onderstaande brief is op 21 februari 2017 toegestuurd aan de gemeenteraad. brief-gemeenteraad-210217

Gemeente Goeree Overflakkee
T.a.v. Gemeenteraad
Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Betreft: windpark ontwikkeling Suyderlandt/Blaakweg

Geacht Raadslid,

Naar ik heb vernomen is er morgen (woe. 22 februari) een besloten raadsvergadering waarin het in aanhef genoemde ontwikkelingsplan ter sprake zal komen. De afgelopen tijd is het nodige te doen geweest omtrent dit dossier, wat in een climax is geraakt de laatste maanden, en waar u als raad, gewild of ongewild, mee van doen heeft en wat de agenda’s bepaald. Het gaat dan ook echt ergens over! Dat is bekend en ga ik niet herhalen.

Nu is pas in de raadsvergadering door het college aan dhr. Tollenaar “de opdracht” meegegeven te kijken naar alternatieven (al dan niet binnen de bekende plaatsingsgebieden) en heeft hij een voorstel (SGP) meegekregen om afstand tot de woonkernen te vergroten en een aantal buitenste molens te schrappen. Dat is een gebaar wat helaas onvoldoende is om de overlast te beperken. De afstand wordt daarmee weliswaar fysiek vergroot, maar een belangrijk aspect; geluidsbelasting blijft bestaan en zal toenemen bovenop de molens die er nu staan en als straks (voldongen feit) tgv plan de Krammer er bij komt.

Een zeer belangrijk bezwaar tegen de molens is namelijk geluid! Geluid wat ver reikt bij een Zuid/Zuidwesten wind richting de dorpen. En dan met name laagfrequent geluid dat doordringt tot in huis. De huidige vier molens zijn al duidelijk hoorbaar. Juist op deze lage geluidsfrequenties en…..u leest het goed; tot in huis! Laagfrequent geluid wordt namelijk tot ver in de omgeving “gedragen”, wordt niet gestopt door de woninggevel en is duidelijk hoorbaar (ook met de ramen dicht) als het ’s nachts (wind)“stil” is. Mede door het wegvallen van het omgevingsgeluid, en de molens nog draaien door hogere luchtlaag verplaatsingen. Men wordt er wakker van en dit is een serieus overlast aspect wat de gezondheid raakt van bewoners van Nieuwe Tonge en Oude Tonge. Nu en zeker straks!!

Onze grote zorg is nu dat door het toevoegen van nog meer molens in plan Blaakweg, zo dicht op de dorpen, dit onacceptabele effect verder zal toenemen en het wonen in ons dorp onleefbaar wordt. Wat zijn de gevolgen als plan de Krammer er staat? Wat als er ook nog meer molens bij komen (al dan niet gereduceerd in aantal)? De gevolgen zijn te raden en zullen van ongekende omvang zijn is de reëele verwachting.

Belangrijke noot: Laagfrequent geluid wordt niet meegenomen in de Lden geluidsnormeringen en geluidsbelastingen. Er wordt géén rekening mee gehouden, maar is er wel degelijk aanwezig en hoorbaar!!…NU dus. De huidige vier molens is het bewijs…..en helaas al referentie…..

Daarom doe ik op u een dringend en klemmend beroep dit bovenmate belangrijk (gezondheids)aspect in uw overwegingen mee te nemen en we hopen er op dat dit, naast de animatiefilm die getoond gaat worden, voldoende input en bewijs levert dat het onacceptabel is om het plan Blaakweg/Suyderlandt door te laten gaan. Laat dit (aangepaste) plan dat nu is ingediend door Delta Wind niet door gaan. Een goed gezegde zegt: “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

Wij snappen dat u richting de initiatiefnemers (delta Wind) mogelijkerwijs en onbedoeld beloften/verwachtingen heeft gegeven en de planvormers ook duidelijkheid wilt geven voor wat betreft hun plannen, ondanks dat deze partij telkens hun ambities moeten bijstellen. Dat zal misschien extra plankosten en tijd kosten om elders nieuwe plannen te initiëren, maar dat weegt toch zeker niet op tegen de 25 jaren dat straks ruim 50 turbines staan te brommen? Dan is er geen weg meer terug en zijn de gezondheidsrisico’s een feit.

Onderstaand een aantal link(s) naar sites waarin nadere informatie is te vinden t.a.v. laagfrequent geluid.

  • In de film “de Brom” DEBROM.NL(tweede deel) wordt ingezoomd op windmolens. Dit geeft een helder beeld en onderbouwing van dit geluid wat dus nu al hoorbaar is van de huidige turbines. Geen bangmakerij, maar reëel!!
  • Verder nadere info mbt laagfrequent irt de geluidsnormen op deze link. https://youtu.be/fLRC7_yk9iY Hier wordt duidelijk uit de doeken gedaan waarom dat de geluidsnormen niet toereikend zijn irt de werkelijkheid.

Hopelijk kunt u tijd vinden om hiervan kennis te nemen en dit mee te nemen in uw besluitvormingen/overleg.

Namens omwonenden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s