Eilandennieuws: Verontruste burgers: “Heel ons leefgebied wordt verpest!”

Artikel in Eilandennieuws dd 20-02-2017, volg de link of lees het artikel hieronder.

OUDE-TONGE – Nu concreter gaat worden wát de impact is van het aanwijzen van bepaalde gedeelten van Goeree-Overflakkee als concentratiegebied voor windenergie, krijgen veel inwoners er pas een beeld bij hoe zeer hun leefomgeving daardoor veranderen zal. En hoe ontzettend onaangenaam ze die verandering vinden. Vooral de bewoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge raakt het dat hun dorpen straks liggen ingeklemd tussen drie windparken. Uit de twee dorpen heeft zich een groep verontruste bewoners gevormd die, ondanks dat de voorbereidende procedures al hebben plaatsgehad, zich er graag toch nog voor inzetten dat de soep straks minder heet wordt opgediend.

“De procedures kunnen correct gegaan zijn, toch krijgen we er een heel onaangenaam gevoel bij”, zegt Ies Hartog. Hij is één van de leden van de groep verontruste burgers. “Het is niet pas van de laatste tijd dat we ons bezighouden met de komst van veel meer windmolens”, licht hij toe. “We zijn er al langere tijd mee bezig en zijn er ook meermaals over in gesprek geweest met de gemeente, met de wethouder, met ambtenaren. En altijd weer kregen we de indruk dat onze inbreng positief werd opgevat en kregen we er opmerkingen over te horen als ‘ja, daar hebben jullie goed over nagedacht, dat ziet er goed uit, dat nemen we zeker mee’ en ‘wacht maar af, u hoort van ons’. In werkelijkheid kregen we echter niets te horen, totdat we op gegeven moment begrepen dat besluiten intussen genomen waren. Dat voelt heel onaangenaam”, zegt Hartog.

Kwestie van willen
Ook Kees Lambert heeft zitting in de verontruste burgergroep en ventileert waarom ze “geen goed gevoel” erbij hebben. “Tijdens een bespreking die we met de wethouder hadden, gaf hij aan dat we wel met alternatieven mochten komen als ’t gaat om toekomstige plaatsingsgebieden. Toen we inderdaad met alternatieve plannen naar het gemeentehuis gingen, vroeg hij ons echter wie er gezegd had dat we met alternatieven moesten komen… Op dat moment zakt je broek echt af! Je krijgt heel sterk het gevoel dat er beleid achter zit dat eenmaal genomen besluiten hoegenaamd onaantastbaar zijn en nu erdoorheen gedrukt moeten worden. Maar zo lang er nog geen opdracht gegeven is de turbines te bouwen, kun je deze plannen natuurlijk altijd nog veranderen. Nú staan ze er nog niet, dus nú kunnen we er nog wat aan doen. Het is gewoon een kwestie van wíllen of níet willen. In Den Bommel hebben de inwoners flink tegengas gegeven toen daar de turbines dreigden te komen. Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge hebben niet meteen krachtig met de vuist op tafel geslagen. Het resultaat is dat wij er nu mee opgezadeld worden.”

34 Euromasten
Dat Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge niet eerder een duidelijke stem lieten horen tegen de komst van maar liefst bijna 60 turbines in hun directe omgeving, komt omdat hen pas in laat stadium duidelijk werd wat de impact ervan is. Tijdens een bewonersinformatieavond, nog niet zo lang geleden, begrepen ze pas dat ’t niet alleen ging om een windpark aan de noordkant en een aan de zuidkant van de N59 tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge plus een park ten oosten van Oude-Tonge, in de Anna Wilhelminapolder, maar dat er ook 34 turbines komen in de Krammer, aan de zuidkant van beide dorpen. “Met een totale hoogte, inclusief rotorbladen, van zo’n 185 meter krijgen we daar dus 34 ‘Euromasten’, deels voorzien van rode knipperlichten, waar we vanuit onze dorpen op kijken”, zeggen Hartog en Lambert. “Een gebied van rust, ruimte en natuur wordt in één klap een industriegebied gelijk. Kijken we straks naar rechts, zien we turbines. Kijken we straks naar links, zien we turbines. Kijken we straks van ons af, zien we een compleet bos van windmolens. Heel ons leefgebied wordt verpest. Welk weldenkend mens kan medemensen zoiets aandoen? En welke gemeente wil dít voor haar burgers?”

Neergaande spiraal
“Beseft de gemeente dat dergelijke besluiten dodelijk zijn voor de samenleving in de dorpen die door zulk soort plannen getroffen worden?”, vervolgt Lambert. “Het stagneert de groei van de woonkernen, want er is niemand die zich hier straks nog wil vestigen. Dat vermindert de waarde van onze huizen en de economie in onze dorpen gaat erdoor achteruit. Onze recreatieparken, gericht op en met zicht op de Grevelingen en de Krammer, kunnen het schudden, want naar een windmolenindustriegebied ga je niet op vakantie. Het wordt één neergaande spiraal. Dat willen wij niet, daar hebben wij ook niet om gevraagd en daar hebben we zeker ons best niet voor gedaan om wat economie betreft hier op te bouwen wát er is. Het moet toch niet zo zijn dat wij als burgers zelf naar de provincie hoeven om onze belangen te bewaken? Daar hebben we toch een gemeente voor? Zelf zijn we dagelijks druk met ons werk, met ons bedrijf, met ons vrijwilligerswerk, of wat dan ook. Misschien volgen we daardoor wel te weinig wat zich aan ontwikkelingen rond ons afspeelt. Maar ‘t moet toch niet nodig zijn dat wij ons als burgers bezighouden met wat een gemeente hoort te doen: het opnemen tegen plannen die het welzijn en het wonen van je burgers schaden en die slecht zijn voor de economie in de dorpen?”

Ontbrekende visualisering
“Waarom wij nu pas wél hard van ons laten horen, heeft in belangrijke mate ook te maken met het feit dat het zo lang aan visualisering van de windmolenplannen heeft ontbroken”, geven Hartog en Lambert aan. “Verschillende malen hebben wij daar wel om gevraagd. Ter illustratie kregen we hooguit een plattegrondje los, waarop met stippen is aangeven waar turbines gepland zijn. Maar nooit verscheen er een 3D-perspectief, dat tegenwoordig zo goed te maken is en dat zo’n duidelijk beeld geeft van hoe de dingen eruit komen te zien. Pas laatst lukte het ons aan zo’n perspectief te komen van windpark Krammer. We zijn ons wild geschrokken en beseften tóen pas wat er op ons afkomt.”

Alternatieve plannen
“Wat de geplande windparken Blaakweg en Suyderlandt betreft”, vervolgen Hartog en Lambert, “daarvan weten we dat er een negatief advies ligt om deze te realiseren. Maar tóch wil men ’t zo gaan doen. Als alternatief dachten wij aan plaatsing van de turbines langs de Hellegatsdam. Zo’n plan bleek er zelfs al te zijn en eigenlijk ook als geschikter te zijn beoordeeld. Dit gebied is echter te kwetsbaar zijn, onder andere vanwege vogels. Het belang van vogels weegt kennelijk zwaarder dan het belang van mensen. Alsof er in het Krammergebied geen vogels zitten trouwens. Het is eenzelfde natuurgebied als langs de Hellegatsdam. Ook ligt er plan Diederik als alternatief. Het heeft de MER-procedure zelfs doorlopen. Maar het wordt dichtgelaten.”

Onevenredig zwaar
“Wat je nu ziet gebeuren is dat op ons woongebied een onevenredig zware druk komt te staan”, zeggen de twee mannen namens de verontruste inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. “Wij vinden dat de gemeente niet weg moet kruipen achter wat de provincie wil, maar de moed op zou moeten durven brengen om te zeggen: ja, het wordt daar inderdaad te zwaar belast, het moet herijkt worden. Ook gemeenteraadsleden bekennen achteraf dat ze zich niet of onvoldoende gerealiseerd hebben wat er op ons woongebied afkomt. En áls de turbines er eenmaal staan, zeggen we met z’n allen: hadden we ’t maar niet gedaan. En daarom: nú moeten we er nog wat aan doen!”

Reactie gemeente
In een reactie geeft de gemeente desgevraagd aan liever in een afzonderlijk artikel toelichting te geven op de windopgave voor Goeree-Overflakkee. Er komt dus een vervolg op het artikel in de editie van vandaag.
Wel gaf de gemeente aan dat wat gesteld wordt over plan Diederik niet klopt. “Dit plan is geen panklaar alternatief. Dit gebied is in een vroeg stadium al afgevallen. Het valt onder de plaatsingsvisie ‘kleine clusters’ en door de gemeenteraad is gekozen voor de plaatsingsvisie ‘grote clusters’. Deze grote clusters zijn opgenomen in de structuurvisie. Het plan Diederik is daarom ook niet meegenomen in het vervolgproces voor het aanwijzen van plaatsingsgebieden in de structuurvisie.”

ies-en-kees

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s