Home


Onze gemeente heeft plannen ontwikkeld om rond Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge een aantal windparken te situeren. Wij als verontruste inwoners willen u via deze website informeren over de mogelijke komst van 52 windmolens.

We streven één duidelijk doel na: het voorkomen van uitbreiding van windpark Battenoord met de windparken Blaakweg en Suyderlandt.

De Stichting is niet tegen windenergie en zal alternatieven aandragen, zoals N59 – Hellegatsdam. Dit alternatief wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

Dit alternatief is inmiddels ook opgepakt door de pers. Zie daartoe ook het laatste nieuws.

Advertenties

Meest recente berichten

Beroepsschrift windlocatie Battenoord, windparken Blaakweg en Suyderlandt

PERSBERICHT DE STICHTING MALLEMOLENS heeft op 21 november 2017 beroep ingesteld tegen drie besluiten van de gemeente Goeree-Overflakkee. Beroep bij de Raad van State is ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Windlocatie Battenoord door de gemeenteraad op 28 september 2017. Beroep bij de rechtbank Rotterdam is ingesteld tegen twee door het college van burgemeester … Meer lezen over Beroepsschrift windlocatie Battenoord, windparken Blaakweg en Suyderlandt

Steun Stichting Mallemolens en stort uw bijdrage op NL40 INGB 0008 0580 60

Steun Stichting Mallemolens en stort uw bijdrage op NL40 INGB 0008 0580 60 OPROEP aan de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge de Stichting Mallemolens financieel te steunen in het streven de plaatsing van windturbines tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge te voorkomen, door het voeren van juridische procedures bij de Raad van State en de rechtbank Rotterdam. 2100 … Meer lezen over Steun Stichting Mallemolens en stort uw bijdrage op NL40 INGB 0008 0580 60

Schrijven voor college en raad Goeree-Overflakkee

Barendrecht, 22 september 2017 Geachte heer Mimpen, In vervolg op de raadsvergadering van donderdag 14 september jongstleden en onder verwijzing naar mijn bijgaande inspraakreactie van die avond en de door de raad verzochte onderbouwingen, specificaties en weergaven kan ik u namens Stichting Mallemolens, haar bestuur en haar achterban aanvullend als volgt berichten. Mijn inspraakreactie veronderstel ik bekend. De … Meer lezen over Schrijven voor college en raad Goeree-Overflakkee

Meer berichten